تاپ و شورتک جیب دار گاوی

105,000 تومان

قیمت عمده: 85/000 تومان

 • جنس: فیلامنت - فانریو
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 60/ دورسینه 38/ دورحلقه 23
 • قدشورتک 37/ فاق 23/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت حلقه ای و ساپورت گاوی

130,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدتیشرت 65/ سرشانه 12/ آستین 11
 • قدساپورت 90/فاق 32/ دور کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز چپ و راستی گل دار و شلوارک مشکی

135,000 تومان

 قیمت عمده : 115/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدبلوز 60/ دورسینه 44/ قدآستین 22/ سرشانه 9
 • قدشلوارک 62/ فاق 30/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک گل دار

112,000 تومان

قیمت عمده: 92/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 67/ دورسینه 42/ دورحلقه 26
 • قدشلوارک 67/ فاق 30/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شلوار نخی گاوی کمردار

145,000 تومان

قیمت عمده: 125/000 تومان

 • جنس: نخی بدون آبرفت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدشلوار 114/ فاق 46/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ یقه چین دار و شلوارک طرح برگ

115,000 تومان

قیمت عمده : 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ
 • قد تاپ 56/ دورحلقه 34/ دورسینه 42
 • قدشلوارک 67/ فاق 30/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت کیمونو وسط نگین دار پلنگی و ساپورت

135,000 تومان

قیمت عمده : 115/000 تومان

 • جنس : فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 65/ دورسینه 54/ دورحلقه 16
 • قدساپورت 94/ فاق 28/ دور کمر 33
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت آستین افتاده پلنگی و ساپورت

137,000 تومان

قیمت عمده: 117/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 68/ دورسینه 60/ سرشانه 34/ دور لبه ی آستین 18
 • قدساپورت 96/ فاق 30/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ پشت بلند پلنگی و ساپورت

117,000 تومان

قیمت عمده: 97/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدتاپ 66/ دورسینه 43/ دورحلقه 24
 • قدساپورت 92/ فاق 32/ دور کمر 30
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت تمام چاپ LV

115,000 تومان

قیمت عمده: 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 58/ دورسینه 38/ دورحلقه 24
 • قدساپورت 94/ فاق 32/ کمر 30
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز جلیقه ای پلنگی و شلوارک

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قد بلوز 52/ سرشانه 8/ قدآستین 38/ دورسینه 40
 • قدشلوارک 63/ فاق 27/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت پلنگی چاپ پوما

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدتاپ 60/ دورسینه 45/ دورحلقه 23
 • قدساپورت 94/ فاق 34/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شورتک ماهی نایک

97,000 تومان

قیمت عمده: 77/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قدتاپ 57/ دورحلقه 23/ دورسینه 37
 • قدشورتک 37/ فاق 23/ کمر 35
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه ساپورت نایک

105,000 تومان

قیمت عمده: 85/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد نیم تنه 40/ دورسینه 37/ دور حلقه 21
 • قدساپورت 94/ فاق 30/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت عصایی نایک

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدجلو تاپ57/ قد پشت تاپ 62/ دورسینه 40/ دورحلقه 23
 • قدساپورت 92/ فاق 28/ دور کمر 29
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

سرهمی اورال زیپ دار تمام چاپ

125,000 تومان

قیمت عمده: 105/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قداورال 133/ دورسینه 40/ سرشانه 8/ قدآستین 53/ بلندی زیپ 33
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز و ساپورت دمپا کلوش طرح برگ

130,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ
 • قدنیم تنه 44/ سرشانه 9/ قدآستین 29/ دورسینه 44
 • قدساپورت 90/ فاق 30/ دور کمر 35
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک تمام چاپ برگ

115,000 تومان

قیمت عمده: 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قدتاپ 67/ دورسینه 42/ دورحلقه 23
 • قدشلوارک 63/ فاق 30/ مچ 15/ دور کمر 42
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت هدبند دار طرح برگ

125,000 تومان

قیمت عمده: 105/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ
 • قد تاپ 67/ دورسینه 42/ دور حلقه 23
 • قدساپورت 100/ فاق 34/ دور کمر 42
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز گره ای و ساپورت بغل تیکه دار پلنگی

135,000 تومان

قیمت عمده: 115/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-46
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 66/ دورسینه 44/ سرشانه 10/ قدآستین 36
 • قدساپورت 96/ فاق 26/ دور کمر 34
 • قابل از استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران