نمایش دادن همه 36 نتیجه

بلوز آستین بلند و ساپورت مغزی دار چاپ پیک

115,000 تومان

قیمت عمده: 95/000 تومان

 • جنس:ویسکوز
 • سایز: فری سایز 38-40
 • قدبلوز62/ دورسینه 47/ اندازه سرشانه 12/ قدآستین 51
 • قد ساپورت 105/ اندازه فاق 32/ دور کمر 52
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت آستین افتاده و شلوارک

82,000 تومان

قیمت عمده: 62/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تیشرت 60/ دورسینه 50/ اندازه سرشانه 17
 • قدشلوارک 67/ اندازه فاق 30/ دور کمر 50
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز و شلوار آستین بلند تمام چاپ

105,000 تومان

قیمت عمده: 85/000 تومان

 • جنس: اسپان
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قدبلوز 65/ قدآستین 52/ اندازه سرشانه 15/ دورسینه 51
 • قدشلوار 98/ اندازه فاق 34/ دور کمر 46
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز تک آستین بلند فانریو

75,000 تومان

قیمت عمده: 55/000 تومان

 • جنس: پلی استر پنبه
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد بلوز 60/ قد آستین 50/ اندازه سرشانه 13/ دور سینه 40
 • قابل از استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ دو بندی و ساپورت

80,000 تومان

قیمت عمده: 60/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تاپ 52/ دورسینه 40/ دور حلقه 24
 • قد ساپورت 92/ فاق 30/ دور کمر 52
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت و ساپورت سه خط آدیداس

97,000 تومان

قیمت عمده: 77/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • رنگ: مشکی طلایی
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تیشرت 58/ دورسینه 42/ سرشانه 12/ آستین 18
 • قد ساپورت 92/ فاق 30/ دور کمر 54
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ کلوش و شورتک طرح جغد

70,000 تومان

قیمت عمده: 50/000 تومان

 • جنس: پلی استر ویسکوز
 • سایز: فری سایز 38-40
 • قد شورتک 40/ فاق 30/ دور کمر 52
 • قد تاپ 43/ دور حلقه 22
 • قابل از استفاده در باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک هلالی نایک

80,000 تومان

قیمت عمده: 60/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تاپ 60/ دورسینه 40/ دور حلقه 25
 • قدشلوارک 60/ فاق30/ دور کمر52
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت پولکی و ساپورت

97,000 تومان

قیمت عمده: 77/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تیشرت60/ دور سینه 40/ دور حلقه آستین 20/ اندازه سرشانه 10/ قد آستین 18
 • قد ساپورت 92/ فاق 30/ دور کمر52
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت جیب‌دار پولکی و ساپورت

98,000 تومان

قیمت عمده: 78/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتیشرت 60/ دورسینه 40/ اندازه سرشانه 10/ قدآستین 18/ دورحلقه آستین 20
 • قدساپورت 92/ فاق 30/ دور کمر50
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ قاپک دار برگی و شلوارک

80,000 تومان

قیمت عمده: 60/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 59/ دورسینه40/ دورحلقه آستین 25
 • قدشلوارک67/ فاق30/ دور کمر 52
 • قابل استفاده در  منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ آستین افتاده و شلوارک چاپ ستاره

78,000 تومان

قیمت عمده: 58/000 تومان

 • جنس: اسپان خالص
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تاپ 57/ دورسینه 47/ دورحلقه آستین 20
 • قد شلوارک 56/ فاق 30/ دور کمر 54
 • قابل استفاده در باشگاه و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ دکلته و شورتک آبرنگی

70,000 تومان

قیمت عمده: 50/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد دکلته 28/ کش بالا و پایین دکلته 64/ قد آستین 27
 • قد شورتک 35/ فاق 28/ دور ران 22/ دور کمر 47
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت آبرنگی طرح Love

84,000 تومان

قیمت عمده: 64/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 58/دور سینه 42/دور حلقه آستین 26
 • قد ساپورت 92/فاق 30/دور کمر 53
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت کلاه دار پولکی و ساپورت

92,000 تومان

قیمت عمده: 72/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تیشرت 48/دورسینه 38/قداستین 10/دور حلقه 17
 • قدساپورت 92/فاق 30/دور کمر 53
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شورتک ماهی آبرنگی

70,000 تومان

قیمت عمده: 50/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 56/دور سینه 38/دور حلقه 20
 • قد شورتک 37/اندازه فاق 25/دور ران 23/دور کمر 52
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز آبرنگی سرشانه باز و شلوارک

80,000 تومان

قیمت عمده: 60/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تاپ 57/ دورسینه 47/ دورحلقه آستین 20
 • قد شلوارک 56/ فاق 30/ دور کمر 54
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شورتک آدیداس

75,000 تومان

قیمت عمده: 55/000 تومان

 • جنس: اسپان
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ56/دورسینه 40/دورحلقه آستین 22
 • قد شورتک 42/فاق 26/دور ران 20
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت و شلوارک سایز بزرگ love you

77,000 تومان

قیمت عمده: 57/000 تومان

 • جنس: ویسکوز
 • سایز: فری سایز 42-46
 • قد شلوارک64/ دورسینه 54/ دور حلقه آستین 18
 • قدشلوارک 62/ اندازه فاق 30/ دور کمر57
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت لانگ و شلوار

96,000 تومان

قیمت عمده: 76/000 تومان

 • جنس: پلی استر ویسکوز
 • سایز: فری سایز 40-46
 • قد تیشرت 48/ اندازه سرشانه 23/ اندازه آستین 18/ دورسینه 61
 • قد شلوار 94/ اندازه فاق 30/ دورکمر52
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران
 

تاپ و شلوارک آبرنگی

80,000 تومان

قیمت عمده: 60/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تاپ 65/ دورسینه 42/ دورحلقه 25
 • قدشلوارک 65/ اندازه فاق 30/ دور کمر45
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ آستین افتاده گت دار پری دریایی و شلوارک

85,000 تومان

قیمت عمده: 65/000 تومان

 • جنس: اسپان
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتونیک 55/دور سینه 50/ دور حلقه 16
 • قد شلوارک 70/اندازه فاق 30/دور کمر 50
 • قابل از استفاده در باشگاه و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت تک پانج دار لیزر عقاب ساده

64,000 تومان

قیمت عمده: 44/000 تومان

 • جنس: ملانژ
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد تیشرت 70/دورسینه 55/قد آستین 21/دور حلقه آستین 18
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت طرح لب چاپ لیزر

85,000 تومان

قیمت عمده: 65/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تونیک 64/ دور سینه 39/ دور حلقه 25
 • قدساپورت 92/ فاق 30/ دور کمر52
 • قابل از استفاده در باشگاه و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک طرح برگ پاییزی

82,000 تومان

قیمت عمده: 62/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تاپ  66/ دورسینه 44/ دورحلقه 28
 • قد شلوارک 68/ فاق 30/ دور کمر 48
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

پیراهن ساحلی طرح پاییزی

95,000 تومان

قیمت عمده: 75/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد ساحلی 126/کش دور دکلته 64/حلقه آستین 22/دور کمر 64/دورسینه 64
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

پیراهن ساحلی طرح برگ

95,000 تومان

قیمت عمده: 75/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد ساحلی 126/کش دور دکلته 64/حلقه آستین 22/دور کمر 64/دورسینه 64
 • قابل استفاده در  منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

پیراهن ساحلی گل دار رنگی

93,000 تومان

قیمت عمده: 73/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد ساحلی 126/کش دور دکلته 64/حلقه آستین 22/دور کمر 64/دورسینه 64
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بادی آستین بلند ببری کد 4044

77,000 تومان

قیمت عمده: 57/000 تومان

 • جنس : فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-40
 • رنگ: تک رنگ ببری
 • قد ۷۴ /دور سینه ۴۳ /قد آستین ۵۳/دور یقه ۳۸/حلقه آستین ۱۶
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ دکلته پاپیونی طرح چشم و شورتک

97,000 تومان

قیمت عمده: 77/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد نیم تنه ۲۶/ دور کمر ۵۷/ کش یقه ۵۷/ اندازه آستین ۲۶/ دور سینه 46
 • قد شورتک ۳۶/فاق ۲۸/ دور ران ۲۵/ دور کمر ۵۰
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

پیراهن کوتاه پلیسه دار

60,000 تومان

قیمت عمده: 40/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قد پیراهن ۸۹/ قد آستین ۶۰/ دورسینه ۵۰
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه و ساپورت ستاره

76,000 تومان

قیمت عمده: 56/000 تومان

 • جنس: فانریو
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد نیم تنه 38/دور سینه 36/دور حلقه 20
 • قد ساپورت 91/دور کمر 45/فاق 32
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شورتک ماهی چنل

72,000 تومان

قیمت عمده: 52/000 تومان

 • جنس: اسپان
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 60/دور سینه 40/دور حلقه آستین 25
 • قدشورتک 35/فاق28/دور ران 27/دور کمر 45
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه شورتک آدیداس

65,000 تومان

قیمت عمده: 45/000 تومان

 • جنس : اسپان
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدنیم تنه38/ دورسینه 36/دور حلقه آستین 24
 • قد شورتک 32/فاق 28/دور ران 23/دور کمر 50
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت کیمونو و شلوارک

87,000 تومان

قیمت عمده: 67/000 تومان

 • جنس: اسپان
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قد تیشرت 58/ دور سینه55/ قد آستین 36/ دور بازو 15
 • قد شلوارک 56/ فاق 27/ دور ران 20/ دور کمر 50
 • قابل از استفاده در باشگاه و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه و ساپورت آدیداس

80,000 تومان

قیمت عمده: 60/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد نیم تنه 42/دورسینه 34/دورحلقه 24
 • قدساپورت 90/فاق 30/دور کمر 50
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران