نمایش دادن همه 20 نتیجه

تاپ و شورتک جیب دار گاوی

105,000 تومان

قیمت عمده: 85/000 تومان

 • جنس: فیلامنت - فانریو
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 60/ دورسینه 38/ دورحلقه 23
 • قدشورتک 37/ فاق 23/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت حلقه ای و ساپورت گاوی

130,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدتیشرت 65/ سرشانه 12/ آستین 11
 • قدساپورت 90/فاق 32/ دور کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شلوار نخی گاوی کمردار

145,000 تومان

قیمت عمده: 125/000 تومان

 • جنس: نخی بدون آبرفت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدشلوار 114/ فاق 46/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

کراپ و شلوار دمپا گشاد طرح گاوی

130,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد نیم تنه ۴۳/ دورسینه ۵۴/ قدآستین ۲۱
 • قد شلوار ۹۲/ اندازه فاق ۳۲/ گشادی دمپا ۳۲/ دور کمر 62
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت جلو گره ای و شلوارجاگر گاوی

157,000 تومان

قیمت عمده: 137/000 تومان

 • جنس: نخ خارجی گرم بالا
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدبلوز 52/ دورسینه 60/ قدآستین 29
 • قدشلوار 100/ فاق 36/ دور کمر 54
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت و ساپورت چاپ M

117,000 تومان

قیمت عمده: 97/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد بلوز 57/ دورسینه 46/ سرشانه 13/ اندازه آستین 28
 • قدساپورت 90/ اندازه فاق 30/ دور کمر 50
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شومیز نخی آستین کلوش گاوی

116,000 تومان

قیمت عمده: 96/000 تومان

 • جنس:نخی خارجی گرم بالا
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدبلوز 69/ سرشانه 15/ قدآستین 67/ دورسینه 55
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شومیز نخی پایین گره ای گاوی

116,000 تومان

قیمت عمده: 96/000 تومان

 • جنس:نخی خارجی گرم بالا
 • سایز: فری سایز 40-52
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدبلوز 67/ دورسینه 72/ قدآستین 36
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شومیز آستین کیمونو نخی

112,000 تومان

قیمت عمده: 92/000 تومان

 • جنس: نخ خارجی گرم بالا
 • سایز: فری سایز 40-52
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدبلوز 65/ قدآستین 53/ دورسینه 87
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

آستین رگلان love و شلوار جاگر گاوی

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-46
 • قدتیشرت 63/ دورسینه 42/ قدآستین 22
 • قدشلوار 92/ اندازه فاق 35/ دورکمر60
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز یقه قایقی و شلوارک گاوی

112,000 تومان

قیمت عمده: 92/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد بلوز 53/ دورسینه 42/ قدآستین 13/ بندینک سرشانه 18
 • قد شلوارک 67/ فاق 30/دور کمر 55
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت جلو گره ای و شلوارک گاوی

105,000 تومان

قیمت عمده: 85/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد بلوز 52/قد سرشانه 12/آستین 22
 • قد شلوارک 57/فاق 28/دور کمر 60
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز چپ و راستی و ساپورت طرح گاوی

110,000 تومان

قیمت عمده: 90/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد بلوز 52/سرشانه 8/ قدآستین 21/ دورسینه 42
 • قد ساپورت 92/فاق 30/دور کمر 54
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت ژیلتی گاوی

105,000 تومان

قیمت عمده: 85/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد تاپ 60/ دورسینه 40/ حلقه آستین20
 • قد تاپ 92/ فاق 30/کمر 58
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

دکلته و ساپورت گاوی

115,000 تومان

قیمت عمده: 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد دکلته 42/ قد آستین 27/ کش بالا و پایین دکلته 60/ دورسینه 45
 • قد ساپورت 92/ فاق 30/ دور کمر 58
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ قهرمانی و ساپورت گاوی

88,000 تومان

قیمت عمده: 68/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد تاپ 60/دور سینه 35/ دور حلقه 25
 • قد ساپورت 92/ فاق 28/ دور کمر 54
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ بغل تیک دار و شورتک گاوی

85,000 تومان

قیمت عمده: 65/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدتاپ 60/دورسینه 46/ دور حلقه 25
 • قدشورتک 35/فاق 28/دور کمر 53
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز شلوارک سرشانه باز گاوی کد 6046

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت فول کش
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد بلوز 57/دور سینه 45/ قد آستین 38
 • قد شلوارک 57/ فاق 30/ دور کمر 60
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

ست تاپ شلوارک طرح گاوی کد 6042

87,000 تومان

قیمت عمده: 67/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد تاپ 66/دور سینه 43/دور حلقه 24
 • قد شلوارک 67/فاق: 28/دور مچ 15/دور کمر 60
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت و ساپورت طرح گاوی کد 6036

126,000 تومان

قیمت عمده: 98/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قد بلوز 64/دور سینه45/بلندی آستین 20
 • قد ساپورت 89/ فاق 30/ دور کمر62
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران