نمایش دادن همه 25 نتیجه

تیشرت کیمونو وسط نگین دار پلنگی و ساپورت

135,000 تومان

قیمت عمده : 115/000 تومان

 • جنس : فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 65/ دورسینه 54/ دورحلقه 16
 • قدساپورت 94/ فاق 28/ دور کمر 33
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت آستین افتاده پلنگی و ساپورت

137,000 تومان

قیمت عمده: 117/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 68/ دورسینه 60/ سرشانه 34/ دور لبه ی آستین 18
 • قدساپورت 96/ فاق 30/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ پشت بلند پلنگی و ساپورت

117,000 تومان

قیمت عمده: 97/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدتاپ 66/ دورسینه 43/ دورحلقه 24
 • قدساپورت 92/ فاق 32/ دور کمر 30
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز جلیقه ای پلنگی و شلوارک

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قد بلوز 52/ سرشانه 8/ قدآستین 38/ دورسینه 40
 • قدشلوارک 63/ فاق 27/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت پلنگی چاپ پوما

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدتاپ 60/ دورسینه 45/ دورحلقه 23
 • قدساپورت 94/ فاق 34/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز گره ای و ساپورت بغل تیکه دار پلنگی

135,000 تومان

قیمت عمده: 115/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-46
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 66/ دورسینه 44/ سرشانه 10/ قدآستین 36
 • قدساپورت 96/ فاق 26/ دور کمر 34
 • قابل از استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز کیمونو نگین دار و ساپورت

130,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-48
 • رنگ: مشکی پلنگی
 • قدبلوز 64/ دورسینه 55/ سرشانه 36/دور بازو 17
 • قدساپورت 95/ فاق 32/ دورکمر 40
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز آستین رگلان پوما و ساپورت

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: پلنگی
 • قدبلوز 68/ دورسینه 45/ قدآستین 20
 • قدساپورت 87/ فاق 28/ دورکمر 32
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز تک یقه رومی مخمل

145,000 تومان

قیمت عمده: 125/000 تومان

 • جنس:مخمل
 • سایز:فری سایز 40-44
 • رنگ: مشکی طلایی، مشکی نقره ای
 • قدبلوز 67/ دورسینه 48/ سرشانه 8/ قدآستین 60
 • قابل استفاده در دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

سویشرت یقه ایستاده زیپ دار پلنگی

180,000 تومان

قیمت عمده: 160/000 تومان

 • جنس: دورس تو کرکی و مخمل پلنگی
 • سایز: فری سایز 40-44
 • رنگ: مشکی طلایی، مشکی نقره ای
 • قدسویشرت 75/ سرشانه 24/ آستین 49/ بلندی زیپ 37
 • قابل استفاده در منزل و بیرون
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز آستین کیمونو پلنگی و شلوار

250,000 تومان

قیمت عمده: 230/000 تومان

 • جنس: دورس تو کرکی، دیسکو، مخمل آینه ای
 • سایز:فری سایز 42-50
 • قد بلوز ۶۸/ دورسینه ۹۶/ اندازه سرشانه ۲۴/ قدآستین ۵۰
 • قدشلوار ۹۷/ اندازه فاق ۳۲/ دور کمر ۵۸
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز یقه رومی پلنگی و ساپورت بغل تیکه دار

125,000 تومان

قیمت عمده: 105/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز ۴۰-۴۴
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 62/ دورسینه 42/ قدآستین 19/ قدبند 12/ سرشانه 7
 • قد ساپورت 95/ فاق 30/ دور کمر 66
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

ست بلوز کیمونو پلنگی و شلوارک جیب دار

128,000 تومان

قیمت عمده: 108/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: پلنگی
 • قدبلوز 60/ دورسینه 48/ قدآستین 34/ قد بندینک 10
 • قدشلوارک 42/ اندازه فاق 30/ دور کمر 58/ دور ران 25
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

ست تاپ زنجیردار پلنگی و شلوارک برمودا

115,000 تومان

قیمت عمده: 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-48
 • رنگ: پلنگی
 • قد تاپ: 62/دورحلقه 15
 • قدشلوارک 64/فاق 35/ دور ران 27/ دور کمر 70
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز سرشانه باز و شلوارک پلنگی

118,000 تومان

قیمت عمده: 98/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: پلنگی
 • قدبلوز 57/دورسینه 44/سرشانه کوچک 4/ قدآستین 40
 • قد شلوارک 76/فاق 30/دور ران 21/دور کمر 56
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت شلوار سایز بزرگ تیکه بغل دار پلنگی

125,000 تومان

قیمت عمده: 105/000 تومان

 • جنس: ویسکوز پلی استر و فیلامنت
 • سایز: فری سایز 42-48
 • قد تیشرت 60/دورسینه 50/سرشانه 13/ قدآستین 18
 • قد ساپورت 92/ فاق 30/دور کمر 60
 • قابل استفاده در منزل و بیرون
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

اورال زیپ دار پلنگی

115,000 تومان

قیمت عمده: 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قد اورال 130/ قدسرشانه 11/ قداستین 52/ دورسینه 40
 • قد زیپ 32/ دور کمر 36/فاق 30
 • قابل استفاده در منزل و بیرون
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک پلنگی

108,000 تومان

قیمت عمده: 88/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: مشکی پلنگی
 • قدتاپ ۶۳/ دورسینه ۴۲/دور حلقه ۲۲
 • قد شلوارک ۶۶/فاق ۲۸/ دور کمر ۵۶
 • قابل استفاده در منزل
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

شومیز تک یقه هفت پلنگی

102,000 تومان

قیمت عمده: 82/000 تومان

 • جنس: ویسکوز
 • سایز: فری سایز 40-48
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قد شومیز 72/دور سینه 58/قد آستین60
 • قابل استفاده در منزل و بیرون
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز تک پایین گره پلنگی کد 6033

100,000 تومان

قیمت عمده: 80/000 تومان 

 • جنس: ویسکوز
 • سایز: فری سایز 40-48
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قد بلوز 70/دور سینه 53/سرشانه 13/قد آستین 60
 • قابل استفاده در منزل و بیرون
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

سویشرت کلاه دار پلنگی و ساپورت

125,000 تومان

قیمت عمده: 105/000 تومان

 • جنس: فیلامنت و مخمل پلنگی
 • سایز: فری سایز 38-40
 • قد سویشرت 56/ دور سینه 42/ بلندی کلاه 31/ اندازه سرشانه 9/ قدآستین 52
 • قد شلوار 92/دور کمر 50/اندازه فاق32
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز و شلوار مخمل پلنگی در دو طرح دیسکو

235,000 تومان

قیمت عمده: 215/000 تومان

 • جنس: دورس تو کرکی، دیسکو و مخمل پلنگی
 • سایز: فری سایز 40-46
 • قدبلوز ۶۷/ اندازه سرشانه ۲۱/ قدآستین ۵۲/ دورسینه ۶۲
 • قد شلوار ۱۰۲/اندازه فاق ۳۶/دور کمر ۵۷
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ دکلته و ساپورت پلنگی

80,000 تومان
جنس: فیلامنت سایز: فری سایز 38-42 رنگ: تک رنگ پلنگی قد دکلته 26/ دور سینه 45/ قد آستین 26/کش دکلته 57 قد ساپورت 92/ فاق 30/ دور کمر 49 قابل استفاده در منزل و بیرون برند: مهفام محصول: ایران

بلوز و شلوارک سرشانه هلالی پلنگی

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قد تاپ 58/ دور سینه 45/ دورحلقه 16
 • قد شلوارک 61/ فاق 30/ کمر 48
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه حلقه‌ای و شورتک پلنگی

90,000 تومان

قیمت عمده: 70/000 تومان

 • جنس: ویسکوز
 • سایز: فری سایز 42-50
 • رنگ: پلنگی
 • دور نیم تنه ۳۸/ قد نیم تنه ۳۴
 • قد شورتک ۴۰/ فاق ۲۸/ دور ران ۲۱
 • کیفیت و دوخت فوق العاده
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران