نمایش 1–36 از 177 نتیجه

تاپ سرشانه حلقه ای و شلوارک هلالی

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 60/ سرشانه 6/ دورحلقه 24
 • قدشلوارک 65/ فاق 26/ دور کمر 37
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شورتک جیب دار گاوی

105,000 تومان

قیمت عمده: 85/000 تومان

 • جنس: فیلامنت - فانریو
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 60/ دورسینه 38/ دورحلقه 23
 • قدشورتک 37/ فاق 23/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت حلقه ای و ساپورت گاوی

130,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدتیشرت 65/ سرشانه 12/ آستین 11
 • قدساپورت 90/فاق 32/ دور کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز چپ و راستی گل دار و شلوارک مشکی

135,000 تومان

 قیمت عمده : 115/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدبلوز 60/ دورسینه 44/ قدآستین 22/ سرشانه 9
 • قدشلوارک 62/ فاق 30/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک گل دار

112,000 تومان

قیمت عمده: 92/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 67/ دورسینه 42/ دورحلقه 26
 • قدشلوارک 67/ فاق 30/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شلوار نخی گاوی کمردار

145,000 تومان

قیمت عمده: 125/000 تومان

 • جنس: نخی بدون آبرفت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدشلوار 114/ فاق 46/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ یقه چین دار و شلوارک طرح برگ

115,000 تومان

قیمت عمده : 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ
 • قد تاپ 56/ دورحلقه 34/ دورسینه 42
 • قدشلوارک 67/ فاق 30/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت کیمونو وسط نگین دار پلنگی و ساپورت

135,000 تومان

قیمت عمده : 115/000 تومان

 • جنس : فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 65/ دورسینه 54/ دورحلقه 16
 • قدساپورت 94/ فاق 28/ دور کمر 33
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت آستین افتاده پلنگی و ساپورت

137,000 تومان

قیمت عمده: 117/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 68/ دورسینه 60/ سرشانه 34/ دور لبه ی آستین 18
 • قدساپورت 96/ فاق 30/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ پشت بلند پلنگی و ساپورت

117,000 تومان

قیمت عمده: 97/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدتاپ 66/ دورسینه 43/ دورحلقه 24
 • قدساپورت 92/ فاق 32/ دور کمر 30
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت تمام چاپ LV

115,000 تومان

قیمت عمده: 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 58/ دورسینه 38/ دورحلقه 24
 • قدساپورت 94/ فاق 32/ کمر 30
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز جلیقه ای پلنگی و شلوارک

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قد بلوز 52/ سرشانه 8/ قدآستین 38/ دورسینه 40
 • قدشلوارک 63/ فاق 27/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت پلنگی چاپ پوما

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدتاپ 60/ دورسینه 45/ دورحلقه 23
 • قدساپورت 94/ فاق 34/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شورتک ماهی نایک

97,000 تومان

قیمت عمده: 77/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قدتاپ 57/ دورحلقه 23/ دورسینه 37
 • قدشورتک 37/ فاق 23/ کمر 35
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه ساپورت نایک

105,000 تومان

قیمت عمده: 85/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد نیم تنه 40/ دورسینه 37/ دور حلقه 21
 • قدساپورت 94/ فاق 30/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت عصایی نایک

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدجلو تاپ57/ قد پشت تاپ 62/ دورسینه 40/ دورحلقه 23
 • قدساپورت 92/ فاق 28/ دور کمر 29
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز و ساپورت دمپا کلوش طرح برگ

130,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ
 • قدنیم تنه 44/ سرشانه 9/ قدآستین 29/ دورسینه 44
 • قدساپورت 90/ فاق 30/ دور کمر 35
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک تمام چاپ برگ

115,000 تومان

قیمت عمده: 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قدتاپ 67/ دورسینه 42/ دورحلقه 23
 • قدشلوارک 63/ فاق 30/ مچ 15/ دور کمر 42
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت هدبند دار طرح برگ

125,000 تومان

قیمت عمده: 105/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ
 • قد تاپ 67/ دورسینه 42/ دور حلقه 23
 • قدساپورت 100/ فاق 34/ دور کمر 42
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز گره ای و ساپورت بغل تیکه دار پلنگی

135,000 تومان

قیمت عمده: 115/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-46
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 66/ دورسینه 44/ سرشانه 10/ قدآستین 36
 • قدساپورت 96/ فاق 26/ دور کمر 34
 • قابل از استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت کیمونو گورخری و شلوارک چاپ دار

115,000 تومان

قیمت عمده: 95/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قدبلوز 57/ دورسینه 59/ سرشانه 20/ قدآستین 12
 • قدشلوارک 59/ فاق 30/ کمر 37
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • رنگ: راه راه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز و شلوار یقه هلالی ترمه

135,000 تومان

قیمت عمده: 115/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • قدبلوز 65/ دورسینه 52/ قدآستین 44/ سرشانه 13
 • قدساپورت 93/فاق 30/ کمر 33
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز یقه هفت ترمه و شلوارک چاکدار

125,000 تومان

قیمت عمده: 105/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قدبلوز 64/ دورسینه 50/ بلندی سرشانه 26/ شکست یقه 22
 • قدشلوارک 72/ فاق 33/ کمر 36/ اندازه چاک 5
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

ست چپ و راستی نگین دار و شلوار چاکدار

145,000 تومان

قیمت عمده: 125/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-40
 • رنگ: تک رنگ مشکی
 • قدبلوز 53/ دورسینه 40/ قدآستین 37/ سرشانه 8
 • قدشلوار 100/فاق 29/ کمر 40
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت و ساپورت چاپ نایک

118,000 تومان

قیمت عمده: 98/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز ۳۸-۴۲
 • رنگ: قرمز، زرد، آبی
 • قدتیشرت 61/ سرشانه 9/ قدآستین 18/ دورسینه 43
 • قدساپورت 95/ فاق 30/ دور کمر 40
 • قابل استفاده در باشگاه و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت چاپ نایک

110,000 تومان

قیمت عمده: 90/000 تومان

 • جنس:فیلامنت
 • سایز:فری سایز 38-42
 • قدتاپ 55/ سرشانه 6/ دورسینه 39/ حلقه آستین 20
 • قدساپورت 92/فاق 28/دورکمر 40
 • قابل استفاده در باشگاه و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز کیمونو نگین دار و ساپورت

130,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-48
 • رنگ: مشکی پلنگی
 • قدبلوز 64/ دورسینه 55/ سرشانه 36/دور بازو 17
 • قدساپورت 95/ فاق 32/ دورکمر 40
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت نیورک و ساپورت

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد تیشرت 68/ دورسینه 46/ قدآستین 23
 • قدشلوار 93/ فاق 31/ دورکمر 42
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت و شلوار چاکدار نایک

123,000 تومان

قیمت عمده: 103/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتیشرت 67/ دورسینه 47/ سرشانه 12/آستین 26
 • قدساپورت 97/ فاق 30/دورکمر 42/ قدچاک 19
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز آستین رگلان پوما و ساپورت

119,000 تومان

قیمت عمده: 99/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: پلنگی
 • قدبلوز 68/ دورسینه 45/ قدآستین 20
 • قدساپورت 87/ فاق 28/ دورکمر 32
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز کیمونو دمپا کش دار ترمه و شلوار

130,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • رنگ: زرد، آبی
 • قدبلوز 58/ سرشانه 23/ دورحلقه 18/ دورسینه 60/ دور کمر بلوز 34
 • قدشلوار 98/ فاق 30/ کمر 34/ گشادی دمپا 24
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ دوبندی حلقه ای و شورتک

105,000 تومان

قیمت عمده: 85/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 42-50
 • رنگ: آبی، زرد
 • قدتاپ 69/ قدبندینک 10/ دورحلقه 20
 • قدشورتک 49/ فاق 35/ دمپا شورتک 30/ دور کمر 40
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز کیمونو ترمه و شلوارک

128,000 تومان

قیمت عمده: 108/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 42-50
 • رنگ: زرد، آبی
 • قد بلوز 68/ دورسینه 55/ قدسرشانه 35/ دورحلقه 20
 • قدشلوارک 68/ فاق 38/گشادی دمپا 31/ دور کمر 35
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز چپ و راستی ترمه و ساپورت

155,000 تومان

قیمت عمده: 135/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-44
 • رنگ: زرد، آبی
 • جنس نرم و لطیف
 • قدبلوز 60/ دورسینه 47/ سرشانه 12/ قدآستین 56
 • قدساپورت 92/ فاق 30/ دور کمر 42
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک تمام چاپ ترمه

118,000 تومان

قیمت عمده: 98/000 تومان

 • جنس:فیلامنت
 • سایز:فری سایز 40-44
 • رنگ:تک رنگ
 • قد تاپ 68/ دورسینه 43/دورحلقه 25
 • قد شلوارک 68/فاق 23/دور کمر 36
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز تک یقه رومی مخمل

145,000 تومان

قیمت عمده: 125/000 تومان

 • جنس:مخمل
 • سایز:فری سایز 40-44
 • رنگ: مشکی طلایی، مشکی نقره ای
 • قدبلوز 67/ دورسینه 48/ سرشانه 8/ قدآستین 60
 • قابل استفاده در دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران