نمایش 1–36 از 78 نتیجه

تیشرت پیش نخی پشت اسپان خرس قهوه ای

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان خرگوش

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان کلاه

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان کله خرس قهوه ای

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان گربه

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

جنس: نخ و پشت اسپان سایز: فری سایز 38-44 قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17 قابل استفاده در منزل و دورهمی برند: مهفام محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان خرگوش گوش دراز

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ پشت تیشرت 74/ دور سینه 60/قدسرشانه 24/ دور حلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول:ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی پشت اسپان کرگدن

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: پیش نخی پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد تیشرت 69/ دورسینه 60/ قدسرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پشت نخی سنگشور چاپی

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ دور حلقه 20/ سرشانه 21
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پشت نخی سنگشور چاپی کلاه خزدار

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ دورحلقه 20/ سرشانه 21
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی زن و موبایل

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ دورحلقه 20/ سرشانه 21
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی پازل و عینک

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ سرشانه 21/ دورحلقه 20
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی زن و دوربین

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قدجلو تیشرت  69/ قدپشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ دور حلقه 20/ سرشانه 21
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پشت نخی سنگشور چاپی زن و کیف

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو بلوز 69/ قد پست بلوز 74/دورسینه 58/ سرشانه 21/دورحلقه 20
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی زن وسط قلب

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

جنس: نخ و پشت اسپان سایز: فری سایز 38-44 قد جلو بلوز 69/ قد پشت بلوز 74/ دورسینه 58/ دورحلقه 20/ سرشانه 21 قابل استفاده در دورهمی محصول: ایران برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی دختر و کلاه

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

جنس: نخ و پشت اسپان سایز: فری سایز 38-44 قد جلو بلوز 69/ قد پشت بلوز 74/ دور سینه 58/ دور حلقه 20/ سرشانه21 قابل استفاده در دورهمی و منزل محصول: ایران برند: مهفام

تیشرت و شلوارک جیب دار زبان پلنگی

150,000 تومان

قیمت عمده 125/000 تومان

 • جنس:فیلامنت فول کش
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ
 • قد تیشرت 64/ دورسینه 46/ قدآستین 21/ سرشانه 10
 • قد شورتک 42/ فاق 30/ دور کمر 36
 • قابل استفاده در منزل
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

شومیز تک

165,000 تومان

قیمت عمده 140/000 تومان

 • جنس: ساتن
 • سایز: فری سایز 40-46
 • قد تیشرت 78/ دورسینه 64/ سرشانه 27/ آستین 30
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شلوارک تک نخی گاوی

85,000 تومان

قیمت عمده 60/000 تومان

 • جنس: نخی درجه یک بدون آبرفت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ
 • قد شلوارک 54/ فاق 36/ کمر 40
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز نخی آستین کوتاه

161,000 تومان

قیمت عمده 136/000 تومان

 • جنس: نخی
 • سایز: فری سایز 40-48
 • قدبلوز 79/ سرشانه 12/ آستین 26/ دورسینه 60
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت کراپ

115,000 تومان

قیمت عمده 90/000 تومان

 • جنس: پنبه سوپر خالص
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قد کراپ 48/ سرشانه 16/ آستین 24/ دورسینه 52
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شومیز یقه مردانه آستین بلند

175,000 تومان

قیمت عمده 150/000 تومان

 • جنس: ساتن
 • سایز: فری سایز 40-52
 • قد شومیز87/ دور سینه 62/ سرشانه 15/ آستین 56
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شومیز آستین کوتاه یقه دار

165,000 تومان

قیمت عمده 140/000 تومان

 • جنس: کرپ
 • سایز: فری سایز 40-52
 • قد شومیز 85/ دور سینه 60/ سرشانه 15/ آستین 25
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت لانگ سایز بزرگ

170,000 تومان

قیمت عمده 145/000 تومان

 • جنس: پنبه سوپر خالص
 • سایز: فری سایز 40-50
 • قد بلوز 80/ دورسینه 70/ قدسرشانه 20/ قدآستین 22
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت سبیل چاپ دیسکو

150,000 تومان

قیمت عمده 125/000 تومان

 • جنس:فیلامنت
 • سایز:فری سایز 36-40
 • رنگ: تک رنگ مشکی
 • قدتاپ ۵۵/ سرشانه ۶/ دورسینه ۳۹/ حلقه آستین ۲۰
 • قدساپورت ۹۲/فاق ۲۸/دورکمر ۴۰
 • قابل استفاده در باشگاه و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز آستین کیمونو لش گورخری رنگی و شورتک

165,000 تومان

قیمت عمده 140/000 تومان

 • جنس: فیلامنت1
 • سایز: فری سایز ۴۲-۵۰
 • قد بلوز ۶۵/ دورسینه ۶۰/قدآستین ۳۴/سرشانه ۷/ کش سرشانه ۱۱
 • قد شورتک ۴۲/ فاق ۳۰/ دورکمر ۶۳
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز آستین افتاده سرشانه بندی قواره دار گورخری رنگی

175,000 تومان

قیمت عمده 150/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز ۴۰-۵۰
 • قدبلوز ۶۴/ دورسینه ۵۶/ قد بندینک ۱۴/ گشادی یقه ۴۴
 • قد ساپورت ۹۷/ فاق ۳۲/ دور کمر ۳۲
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت تک خرس و لبخندو پاندا

160,000 تومان

قیمت عمده 135/000 تومان

 • جنس: پنبه سوپر خالص
 • سایز: فری سایز ۳۸-۴۴
 • قد بلوز ۶۶/ دورسینه ۴۸/ قدسرشانه ۱۳/ قدآستین ۱۶
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز آستین رگلان چاپ دیسکو زنجیری و ساپورت

155,000 تومان

قیمت عمده 130/000 تومان

 • جنس بلوز آستین رگلان چاپ دیسکو زنجیری و ساپورت: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ
 • قدبلوز 67/ قدآستین23/ دورسینه 54
 • قدساپورت 92/ فاق 22/ دورکمر 30
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

سرهمی اورال زیپ دار تمام چاپ زنجیری

170,000 تومان

قیمت عمده 145/000 تومان

 • جنس سرهمی اورال زیپ دار تمام چاپ زنجیری : فیلامنت
 • سایز: فری سایز ۳۸-۴۴
 • قداورال 145/ قدسرشانه 12/ قد آستین 23/ دورسینه 40/بلندی زیپ 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز کیمونو وسط نگین دار و ساپورت

175,000 تومان

قیمت عمده 150/000 تومان

 • جنس : فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-52
 • رنگ: تک رنگ پلنگی
 • قدبلوز 68/ دورسینه 67/ سرشانه 32/ دور آستین 20
 • قدساپورت 96/ فاق 30/ دورکمر 35
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت سرشانه باز زنجیری و شلوارک دمپا هلالی

150,000 تومان

قیمت عمده 125/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز ۳۸-۴۲
 • رنگ: تک رنگ مشکی
 • قدبلوز ۵۷/دورسینه ۴۴/سرشانه کوچک ۴/ قدآستین ۴۰
 • قد شلوارک ۷۶/فاق ۳۰/دور ران ۲۱/دور کمر ۵۶
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت سرشانه باز زنجیری و شلوارک طرح جدید

155,000 تومان

قیمت عمده 130/000 تومان

 • جنس تیشرت سرشانه باز زنجیری و شلوارک طرح جدید: فیلامنت
 • سایز: فری سایز ۳۸-۴۴
 • رنگ:تک رنگ مشکی
 • قد بلوز ۵۵/دور سینه ۴۲/قدسرشانه تا آستین ۲۵
 • قد شلوارک ۵۷/فاق ۲۷/ دور کمر ۶۰
 • قابل استفاده در منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ سرشانه حلقه ای و شلوارک هلالی

145,000 تومان

قیمت عمده: 120/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 60/ سرشانه 6/ دورحلقه 24
 • قدشلوارک 65/ فاق 26/ دور کمر 37
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز چپ و راستی گل دار و شلوارک مشکی

170,000 تومان

 قیمت عمده : 145/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: فقط زرد
 • قدبلوز 60/ دورسینه 44/ قدآستین 22/ سرشانه 9
 • قدشلوارک 62/ فاق 30/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک گل دار

135,000 تومان

قیمت عمده: 110/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قدتاپ 67/ دورسینه 42/ دورحلقه 26
 • قدشلوارک 67/ فاق 30/ کمر 36
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

شلوار نخی گاوی کمردار

155,000 تومان

قیمت عمده: 130/000 تومان

 • جنس: نخی بدون آبرفت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • رنگ: تک رنگ گاوی
 • قدشلوار 114/ فاق 46/ کمر 34
 • قابل استفاده در منزل و باشگاه
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران