در حال نمایش 18 نتیجه

تیشرت پیش نخی پشت اسپان خرس قهوه ای

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان خرگوش

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان کلاه

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان کله خرس قهوه ای

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان گربه

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

جنس: نخ و پشت اسپان سایز: فری سایز 38-44 قد جلو تیشرت  69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 60/ قد سرشانه 24/ دورحلقه 17 قابل استفاده در منزل و دورهمی برند: مهفام محصول : ایران

تیشرت پیش نخی پشت اسپان خرگوش گوش دراز

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ پشت تیشرت 74/ دور سینه 60/قدسرشانه 24/ دور حلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول:ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی پشت اسپان کرگدن

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: پیش نخی پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد تیشرت 69/ دورسینه 60/ قدسرشانه 24/ دورحلقه 17
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پشت نخی سنگشور چاپی

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ دور حلقه 20/ سرشانه 21
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پشت نخی سنگشور چاپی کلاه خزدار

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ دورحلقه 20/ سرشانه 21
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی زن و موبایل

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ دورحلقه 20/ سرشانه 21
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی پازل و عینک

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو تیشرت 69/ قد پشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ سرشانه 21/ دورحلقه 20
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی زن و دوربین

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قدجلو تیشرت  69/ قدپشت تیشرت 74/ دورسینه 58/ دور حلقه 20/ سرشانه 21
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پشت نخی سنگشور چاپی زن و کیف

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

 • جنس: نخ و پشت اسپان
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد جلو بلوز 69/ قد پست بلوز 74/دورسینه 58/ سرشانه 21/دورحلقه 20
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی زن وسط قلب

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

جنس: نخ و پشت اسپان سایز: فری سایز 38-44 قد جلو بلوز 69/ قد پشت بلوز 74/ دورسینه 58/ دورحلقه 20/ سرشانه 21 قابل استفاده در دورهمی محصول: ایران برند: مهفام

تیشرت پیش نخی سنگشور چاپی دختر و کلاه

85,000 تومان

قیمت عمده 75/000 تومان

جنس: نخ و پشت اسپان سایز: فری سایز 38-44 قد جلو بلوز 69/ قد پشت بلوز 74/ دور سینه 58/ دور حلقه 20/ سرشانه21 قابل استفاده در دورهمی و منزل محصول: ایران برند: مهفام

تیشرت کراپ

115,000 تومان

قیمت عمده 90/000 تومان

 • جنس: پنبه سوپر خالص
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قد کراپ 48/ سرشانه 16/ آستین 24/ دورسینه 52
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت لانگ سایز بزرگ

170,000 تومان

قیمت عمده 145/000 تومان

 • جنس: پنبه سوپر خالص
 • سایز: فری سایز 40-50
 • قد بلوز 80/ دورسینه 70/ قدسرشانه 20/ قدآستین 22
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تیشرت تک خرس و لبخند

160,000 تومان

قیمت عمده 135/000 تومان

 • جنس: پنبه سوپر خالص
 • سایز: فری سایز ۳۸-۴۴
 • قد بلوز ۶۶/ دورسینه ۴۸/ قدسرشانه ۱۳/ قدآستین ۱۶
 • قابل استفاده در دورهمی و منزل
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران