نمایش 1–36 از 38 نتیجه

نیم تنه ساپورت چاپ پلنگ سابلیمیشن

210,000 تومان

قیمت عمده 185/000 تومان

 • جنس: گیاهی
 • سایز: فری سایز 38-42
 • تک رنگ
 • قد نیم تنه 35/ دورسینه 38/ دور حلقه 20
 • قد ساپورت 92/ فاق 30/ کمر 32
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک تمام چاپ توییتی

155,000 تومان

قیمت عمده 130/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 36-40
 • قد تاپ 57/ دورسینه 39/ دورحلقه 23
 • قد شلوارک 60/ فاق 32/ کمر 32
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت طرح توییتی

170,000 تومان

قیمت عمده 145/000 تومان

 • جنس: فیلامنت با کشسانی
 • سایز: فری سایز 36-40
 • قد تاپ 58/ دور سینه 38
 • قد ساپورت 90/ فاق 30/ دور کمر 30
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه اسکلت BEAST MODE و ساپورت

169,000 تومان

قیمت عمده 144/000 تومان

 • جنس: فیلامنت با کشسانی
 • قد نیم تنه 40 / دورسینه 39
 • قد ساپورت 88/ فاق 30/ کمر 34
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

تاپ و ساپورت تیکه بغل دار چاپ آهنی نایک

202,000 تومان

قیمت عمده 177/000 تومان

 • جنس: فیلامنت گیاهی
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تاپ 58/ دورسینه 45
 • قد ساپورت 88/ فاق 30/ کمر 34
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

ست سه تیکه تاپ و ساپورت و شورتک

237,000 تومان

قیمت عمده 212/000 تومان

 • جنس: فیلامنت گیاهی
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد تاپ 57/ دور سینه 43
 • قد ساپورت 92/ فاق 30/ کمر 34
 • قد شورتک 37/ فاق 30/ کمر 34
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

نیم تنه و ساپورت دودی

197,000 تومان

قیمت عمده 172/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ
 • قد نیم تنه 40/ دورحلقه 22/ دورسینه 40
 • قدساپورت 95/ فاق 32/ کمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت دودی

202,000 تومان

قیمت عمده 177/000 تومان

 • جنس: فیلامنت گیاهی
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ
 • قدتاپ 55/ دورسینه 40
 • قد ساپورت 88/ فاق 30/ کمر 34
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

کراپ و شورتک پنبه

195,000 تومان

قیمت عمده 170/000 تومان

 • جنس: پنبه سوپر
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد کراپ 50/ دورسینه 48/ سرشانه 13/ قدآستین 25
 • قد شورتک 45/ فاق 34/ دور ران 27/ کمر 35
 • محصول: ایران
 • برند: مهفام

نیم تنه و ساپورت رعد و برق

170,000 تومان

قیمت عمده 145/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ
 • نیم تنه 33/ دورسینه 40/ دورکمر نیم تنه 34
 • قدساپورت 90/ فاق 32/ دورکمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه و ساپورت دو طرح

197,000 تومان

قیمت عمده 172/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ
 • قد نیم تنه 40/ دورحلقه 22/ دورسینه 40
 • قدساپورت 95/ فاق 32/ کمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ حلقه ای دو هلالی و شلوارک

180,000 تومان

قیمت عمده 155/000 تومان

 • جنس: بیسکویتی با کشسانی
 • سایز: فری سایز 40-44
 • قد تاپ 63/دورسینه 48/ دورحلقه 29
 • قدشلوارک 47/ فاق 32/ کمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ حلقه ای مغزی دار یقه قایقی و شلوارک

175,000 تومان

قیمت عمده 150/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 40-46
 • قد تاپ 52/ دورسینه 46/ دورحلقه 20
 • قد شلوارک 62/ فاق 32/ کمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه و ساپورت پرچمی

175,000 تومان

قیمت 150/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد نیم تنه 36/ دورسینه 42/ دور حلقه 20
 • قد ساپورت 88/ فاق 30/ دور کمر34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه شورتک ملانژ جیب دار

180,000 تومان

قیمت عمده 155/000 تومان

 • جنس: ملانژ
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد نیم تنه 43/ دورسینه 48/ سرشانه 10/ قدآستین 15
 • قد شورتک 37/ فاق 26/ کمر 38
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه و ساپورت چاپ پلنگی

167,000 تومان

قیمت عمده 142/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ
 • نیم تنه 33/ دورسینه 40/ دورکمر نیم تنه 34
 • قدساپورت 90/ فاق 32/ دورکمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه ساپورت چاپ بومرنگ

155,000 تومان

قیمت عمده 130/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ
 • نیم تنه 33/ دورسینه 40/ دورکمر نیم تنه 34
 • قدساپورت 90/ فاق 32/ دورکمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک بغل تیکه دار

162,000 تومان

قیمت عمده 137/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-46
 • رنگ: تک رنگ
 • قد تاپ 62/ دورسینه 45
 • قدشلوارک 58/ فاق 30/ کمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و شلوارک جیب دار نایک

160,000 تومان

قیمت عمده 135/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد تاپ 64/ دور سینه 45/ دور حلقه 28
 • قد شورتک 35/ فاق 28/ کمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت ورساچه

155,000 تومان

قیمت عمده 130/000 تومان

 • جنس تاپ و ساپورت ورساچه : فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ
 • قد تاپ 60/ دورسینه 40/ دور حلقه 24
 • قد ساپورت 95/ فاق 30/ کمر 32
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ و ساپورت اسکلت

155,000 تومان

قیمت عمده 130/000 تومان

 • جنس تاپ و ساپورت اسکلت: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: تک رنگ
 • قد تاپ 60/ دورسینه 40/ دور حلقه 24
 • قد ساپورت 95/ فاق 30/ کمر 32
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه ساپورت کش چاپی طرح اسکلت

155,000 تومان

قیمت عمده 130/000 تومان

 • جنس نیم تنه ساپورت کش چاپی طرح اسکلت: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • رنگ: تک رنگ
 • قد نیم تنه 36/ دورسینه 42/ دورحلقه 20/ دور کمر کش 21
 • قد ساپورت 95/ فاق 30/ کمر 30
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

بلوز یقه دکلته و شورتک حصیری

160,000 تومان

قیمت عمده 135/000 تومان

 • جنس: نخ و پنبه
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد دکلته 33/ قدآستین 28/ دورسینه 48
 • قد شورتک 37/ فاق 30/ کمر 30
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ دو بندی زنجیری و شلوارک

155,000 تومان

قیمت عمده 130/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قدتاپ 51/ دور سینه 40/ دور حلقه 16
 • قد شلوارک 60/ فاق 30/ کمر 62
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

کراپ و شلوارک سنگشور نایک

120,000 تومان

قیمت عمده 95/000 تومان

 • جنس کراپ و شلوارک سنگشور: نخی سنگشور
 • سایز: فری سایز 38-42
 • قد کراپ 46/ قد آستین 22/ دور سینه 46/ سرشانه 15
 • قد شلوارک 48/فاق 30/ دور کمر 30
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه دوبندی حلقه ای زنجیردار و ساپورت

175,000 تومان

قیمت عمده 150/000 تومان

 • جنس نیم تنه دوبندی حلقه ای زنجیردار و ساپورت: فانریپ
 • سایز: فری سایز 40-44
 • رنگ: مشکی
 • قد 26/ دور سینه 33
 • قدساپورت 92/ فاق 32/ کمر 35
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه شلوارک برمودا کلاه

135,000 تومان

قیمت عمده 110/000 تومان

 • جنس نیم تنه شلوارک برمودا کلاه : نخ
 • سایز: فری سایز 36-40
 • قد نیم تنه 43/ سرشانه 12/ آستین 16/ دورسینه 45/
 • قد شلوارک 70/ فاق 30/ کمر 26
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه شلوارک برمودا HK

135,000 تومان

قیمت عمده 110/000 تومان

 • جنس نیم تنه شلوارک برمودا HK : نخ
 • سایز: فری سایز 36-40
 • قد نیم تنه 43/ سرشانه 12/ آستین 16/ دورسینه 45/
 • قد شلوارک 70/ فاق 30/ کمر 26
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

کراپ تمام چاپ موشک

135,000 تومان

قیمت عمده 105/000 تومان

 • جنس کراپ تمام چاپ موشک: پنبه
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد کراپ 50/ سرشانه 15/ آستین 21/ دورسینه 50
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

کراپ تمام چاپ

135,000 تومان

قیمت عمده 105/000 تومان

 • جنس کراپ تمام چاپ : پنبه
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد کراپ 50/ سرشانه 15/ آستین 21/ دورسینه 50
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

نیم تنه شلوارک برمودا لبخند

135,000 تومان

قیمت عمده 110/000 تومان

 • جنس نیم تنه شلوارک برمودا لبخند : نخ
 • سایز: فری سایز 36-40
 • قد نیم تنه 43/ سرشانه 12/ آستین 16/ دورسینه 45/
 • قد شلوارک 70/ فاق 30/ کمر 26
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

کراپ تمام چاپ حروف

130,000 تومان

قیمت عمده 105/000 تومان

 • جنس کراپ تمام چاپ : پنبه
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد کراپ 50/ سرشانه 15/ آستین 21/ دورسینه 50
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

کراپ یقه خشتی و ساپورت

215,000 تومان

قیمت عمده 190/000 تومان

 • جنس کراپ یقه خشتی و ساپورت: فانریپ پنبه
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد 35/ دور سینه 40/ قد آستین 23
 • قد ساپورت 88/ فاق 32/ کمر 34
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

کراپ گلدوزی گل

130,000 تومان

قیمت عمده: 105/000 تومان

 • جنس کراپ گلدوزی گل: پنبه
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد کراپ: 47/ دورسینه 50/ سرشانه 16/ آستین 22
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

کراپ گلدوزی شاخه

130,000 تومان

قیمت عمده 105/000 تومان

 • جنس کراپ گلدوزی شاخه: پنبه
 • سایز: فری سایز 38-44
 • قد کراپ: 47/ دورسینه 50/ سرشانه 16/ آستین 22
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران

تاپ سرشانه حلقه ای و شلوارک هلالی

145,000 تومان

قیمت عمده: 120/000 تومان

 • جنس: فیلامنت
 • سایز: فری سایز 38-42
 • رنگ: فقط زرد
 • قدتاپ 60/ سرشانه 6/ دورحلقه 24
 • قدشلوارک 65/ فاق 26/ دور کمر 37
 • قابل استفاده در منزل و دورهمی
 • برند: مهفام
 • محصول: ایران